کانون طراحان ایران

طراحی گرافیک

چاپ افست و دیجیتال

بسته بندی

عکاسی دیجیتال

سازه های نمایشگاهی

هدایای تبلیغاتی

طراحی سایت

Outdoor Advertising

درمحـیط هـای شهـــری ، معــابر، بزرگــراه ها، ایستگاه ها و ... ارزش وجایگــاه والائــی در تبلیغـات و انتقال مفاهیـم دارنــد.درک صحیــح- درکنــار تجربـه و خلاقیــت - از اینگونـه فضاهــا و در اختیار داشتـن ابزار و امکانـات پیشرفته، وجـه تمــایز، دراین حرفــه می باشــد.چاپ پوستـر جهـت نمایـش در تابلوهـای تبلیغـات محیطـی ماننــد بیلبــوردهــای تبلیــغاتـی، سینــمایـی، نمایشــگاهـی و فروشگاهی، تبلیغات برروی بدنه اتوبوس و کامیون، نمـای ساختمان ها و ... از فعالیــت های این بخــش می باشـــد.

طراحی، ساخت و اجـرای تابلوهـای فلکسی فیس، تری ویــژن، حـروف برجستــه (نئون پلاستیــک، پلکسی گلاس چـلنیــوم، فلزی)، نئون، LED، پریزما، تابلـــوهای راهنــما، حک و برش لیــزری و ...


ورودی های دیگر سایت:

www.tarahan-iran.ir
www.tarahaniran.com
www.almagraphic.com