کانون طراحان ایران

طراحی گرافیک

چاپ افست و دیجیتال

بسته بندی

عکاسی دیجیتال

سازه های نمایشگاهی

هدایای تبلیغاتی

طراحی سایت

graphic design

بیان بصری موثرترین ومهمترین روش تبلیغ واطلاع رسانی می باشد. گسترش روزافزون ارتباطات ازیک سو،تنوع کالا و خدمات ازسوی دیگر و نیاز به معرفـی و ترغیب از طریق بیان بصری،موجبات فراگیر شـدن گرافیک و علمی شـدن آن درشاخه های متعدد را به ارمغان می آورد.در عصـرحاضـرمعــرفی اندیشــه ها، کـالا هــا،خدمــات و... بـــدون به کـارگیـــری اصــــول گرافیـــک و شــناخــــت تکنـــولــوژی هــای مرتبــط و همچنیـــن شناخـــت صحیـــح از مخاطبیــن مقدور نمی باشــد.

طراحی انواع پوستر، کارت پستـال، کاتالـوگ، بروشور، بوکلت، لیبــل، آرم، لوگـــو، اوراق اداری، فاکتور، بلیط، اوراق بهـادار، تابـــلوهـای فــروشگاهــــی، بیلبــــورد، بستــه بنـــدی، برچســـــب، کتــــاب، مجلــــه، تقویــــم و ســر رسیــــد،آگهــــی، تصــــویـرســـازی، صفحــــات وب و ...


ورودی های دیگر سایت:

www.tarahan-iran.ir
www.tarahaniran.com
www.almagraphic.com