کانون طراحان ایران

طراحی گرافیک

چاپ افست و دیجیتال

بسته بندی

عکاسی دیجیتال

سازه های نمایشگاهی

هدایای تبلیغاتی

طراحی سایت

advertising gifts

طراحـی و تولیـد انـواع هدایـای تبلیغاتـی یا رویکـردی کیفیـت گـرا، متفـاوت و در عیــن حال کاربــردی از اهـداف ما دراین بخـش است.

هدایای اختصاصی، یادداشت، پازل، لیوان، زیرلیوانی، مگنـت، بگ شاپ، انـواع ساعت (رومیزی، دیواری، مچـی، طرح اختصاصی) ست های رومـیزی، خودکار، کیف، کـلاه، تیشـرت، جاکلیدی، تقویـم رومیـزی، تقویـم دیواری، جا کارتی، جا خودکـاری، بج سینه، بادکنـــک، بالون، دستمال کاغـــذی، فلش مموری، تندیس، لـوح یاد بود، پرچم و ...


ورودی های دیگر سایت:

www.tarahan-iran.ir
www.tarahaniran.com
www.almagraphic.com